Home  
Hall of Fame  
Courses  
Schedule  
Apply  
Contact Us  

เรียน CU- TEPโคราช นครราชสีมา เรียน TOEIC โคราช นครราชสีมา เรียน TOEFL โคราช นครราชสีมา

 

ตารางเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษครูนะ นครราชสีมา
เทอมพฤษภาคม - กันยายน 1/2560


สมัครเรียน คลิ๊ก

8:30 - 11:00

Saturday - Sunday

20 May - 10 Sep 2017
4,700 Baht


สมัครเรียน คลิ๊ก

17:30 - 20:30

Saturday - Sunday
20 May - 10 Sep 2017
4,700 Baht


สมัครเรียน คลิ๊ก

17:30 - 20:30

Tuesday - Thursday
23 May - xx Sep 2017
4,700 Baht


(Self)
สมัครเรียน คลิ๊ก

Contact Staff
ติดต่อพนักงาน

5,500 Baht

สมัครเรียน คลิ๊ก

17.30-20.30

Wednesday

24 May - 6 Sep 2017
3,500 Baht

สมัครเรียน คลิ๊ก

13:00 - 15:30

Sunday

21 May - 3 Sep 2017
3,500 Baht

(Self )
สมัครเรียน คลิ๊ก

Contact Staff
ติดต่อพนักงาน

4000 Baht

(ม.ต้น)

เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
สมัครเรียน คลิ๊ก

17:30 - 20:30
Monday

22 May - 4 Sep 2017
ติดต่อพนักงาน
(ม.ต้น)
เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
สมัครเรียน คลิ๊ก

13:00 - 15:30
Saturday

20 May - 10 Sep 2017
ติดต่อพนักงาน
TOEFL, TOEIC,
CU-TEP, TU-GET,
Writing หรือคอร์สอื่นๆ

Contact Staff
ติดต่อพนักงาน


ติดต่อสอบถาม
099-0424259 , 091-8035735
แฟนเพจครูนะ
www.kruna-english.com/krunafans
ID
kruna999
kruna_english
www.kruna-english.com

หมายเหตุ
1. ทุกคอร์สสอนโดยครูนะคนเดียว ไม่มีอาจารย์ท่านอื่นสอนแทนใดๆทั้งสิ้น
2. นักเรียนสาขานครราชสีมาค่อนข้างเยอะ อาจจะเต็ม เพราะจำกัดที่นั่งเรียน นักเรียนควรสมัครล่วงหน้าเสมอ
3. ตารางเรียนและรายละเอียดต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางโรงเรียนขอสงวนลิขสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

KruNa English Application System Copyright © 2009-2017 by www.kruna-english.com
Kruna English 099-0424259 E-mail : kruna99@gmail.com